JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE Typhlo & Tactus (T&T) 2021

Kolejna międzynarodowa edycja konkursu na książkę z dotykowymi ilustracjami dla dzieci z dysfunkcją wzroku odbędzie się w 2021 roku, w dniach 21, 22 i 23 października w Padwie (Włochy)!

Każdy mieszkaniec jednego z 23 krajów zaproszonych do konkursu może wziąć w nim udział. W tym celu należy przesłać swoją pracę (oryginalną lub adaptację istniejącej książki) dla dzieci w wieku od 0 do 12 lat (wszystkie szczegóły w Regulaminie), do przedstawiciela krajowego T&T, który zorganizuje proces selekcji.

Do każdego zgłoszenia musi być dołączony formularz zgłoszeniowy. Po otrzymaniu zgłoszeń, krajowy przedstawiciel T&Tpowołuje jury, które wybiera do 5 najlepszych propozycji. Oceniane są dotykowe ilustracje, tekst, oprawa, kolory i kontrast, styl, możliwość powielania książki i wreszcie format (dostosowanie do wieku - patrz nasze Wskazówki).

Taka selekcja odbywa się we wszystkich 23 krajach uczestniczących w konkursie.

Ostateczny termin dostarczenia książek na adres przedstawiciela krajowego w Polsce: 31 sierpnia 2021.

Najlepsze zgłoszenia z każdego kraju (maksymalnie 5) są następnie przesyłane przez przedstawiciela krajowego do międzynarodowego jury T&T, składającego się z reprezentantów 8 krajów założycielskich. Jury T&T spotyka się w ciągu dwóch dni, aby zdecydować, które prace nagrodzić I nagrodą, II nagrodą, III nagrodą oraz 8 "Faworytami Sędziów" (każdy sędzia może uhonorować w ten sposób jedną książkę.)


© Copyright Hungry Fingers ™ 2011