JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE Typhlo & Tactus (T&T) 2024

W konkursie udział wziąć może każdy mieszkaniec jednego z krajów zaproszonych przez przez Les Doigts Qui Rêvent. W tym roku po raz pierwszy gościć będziemy Ukrainę! Uczestnicy przesyłają swoje prace na adres krajowego przedstawiciela T&T, który zorganizuje proces selekcji. Uczestnicy mogą zaproponować dowolną liczbę książek spełniających warunki określone w regulaminie.

Do każdej książki musi być dołączony formularz zgłoszeniowy. Po otrzymaniu zgłoszeń, krajowy przedstawiciel T&T powołuje jury, które wybiera do 5 najlepszych propozycji. Oceniane są jakość i atrakcyjność dotykowych ilustracji, tekst, oprawa, kolory i kontrast, styl, możliwość powielania książki i wreszcie format i dostosowanie do wieku (więcej w zakładce Przydatne wskazówki.

Taka selekcja odbywa się we wszystkich krajach uczestniczących w konkursie.

Ostateczny termin dostarczenia książek na adres przedstawiciela krajowego w Polsce: 30 czerwca 2024.

Książki powinny być zapakowane w sposób chroniący je przed uszkodzeniem podczas transportu i wysłane jako przesyłka rejestrowana (polecona, paczka lub kurierska).

Najlepsze propozycje z każdego kraju (maksymalnie 5) są następnie przesyłane przez przedstawiciela krajowego do międzynarodowego jury T&T, składającego się z reprezentantów (2) 8 organizacji założycielskich. Jury T&T spotyka się w ciągu dwóch dni, aby zdecydować, które prace nagrodzić I, II i III nagrodą, Każdy z sędziów uhonoruje też jedną z książek specjalnym wyróżnieniem.


Kraje uczestniczące w konkursie Typhlo&Tactus.

Belgia, Brazylia, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Indie, Iran, Litwa, Włochy, Kanada, Kolumbia, Niemcy, Polska, Republika Czeska, RPA, Rosja, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Korea Pd., USA, Ukraina (w trakcie procesu przyjęcia) Wielka Brytania.

Organizacje założycielskie

© Copyright Hungry Fingers ™ 2022