TYPHLO&TACTUS 2019

WSKAZÓWKI

Zawartość książeczki dotykowej powinna być dostosowana do wieku dziecka, jego niepełnosprawności, poziomu rozwoju i doświadczenia. W książkach dla bardzo małych dzieci ważne jest ścisłe przestrzeganie pewnych zasad; wraz z rozwojem dziecka i wzrostem jego doświadczenia będzie można w niektórych przypadkach "złamać" te zasady.

Warunki jakie musi spełniać książeczka:

WNĘTRZE

Dla pierwszych książek:

Osobom zainteresowanym grafiką dotykową polecamy:

"PRZEWODNIK TYPHLO I TACTUS PO KSIĄŻKACH DLA DZIECI Z ILUSTRACJAMI DOTYKOWYMI" (LES DOIGTS QUI RÊVENT, PHILIPPE CLAUDET) (w języku francuskim lub angielskim)

Największa międzynarodowa panorama dotycząca książek ilustrowanych dotykowo dla dzieci niedowidzących:

Artykuły wszystkich tych profesjonalistów w tej dziedzinie łączy zarówno pionierska praca, jak i ogromna motywacja. Przekazali oni tutaj swoją wiedzę, podzielili się doświadczeniem, wierzący w to, że wszystkie dzieci , również te w krajach rozwijających się , mają prawo do posiadania książeczek, do dostępu do kultury, do ogromnej przyjemności czytania, aby stać się pełnoprawnymi obywatelami. Niniejszy Przewodnik T&T odzwierciedla "ducha Tactus". Jest on wydany w języku francuskim i angielskim i dystrybuowany przez Les Doigts Qui Rêvent w ramach kolekcji Corpus.

© Copyright Hungry Fingers ™ 2011